Fjellreven – En truet art

Fjellreven er et lite rovdyr, omtrent en halv meter lang og opptil en meter med halen. Kroppen til fjellreven er liten og kompakt, med tykk pels, korte bein og små ører. Den blir sjeldent mer enn 3-4 kilo, og vekten varier mellom året. Dessverre er fjellreven en truet art. I midten av 1800-tallet gikk fjellrevbestanden sterkt tilbake, selv om den fikk et tidlig fredningstiltak har den fortsatt nedgangen helt fram til i dag. I de skandinaviske fjellene. I 2011 fantes det 80 individer i Norge og 120 i Sverige.

Les mer

Hva er egentlig kilden til rovdyrkonflikten?

Hvert år blir 150 000 husdyr drept av rovdyr. Forvaltningsplanene er regulert slik at rovdyrbestanden opprettholder seg på et bærekraftig nivå, da rovdyr i utgangspunktet er en essensiell del av det biologiske mangfoldet. Dette skaper mange problemstillinger fra folkets side som ofte fremstilles i media og skaper store politiske diskusjoner hvorvidt vi skal la rovdyr gå “naturens gang” ved å drepe bondens husdyr. Her må vi stille oss selv noen spørsmål: Hvor viktig er rovdyrets posisjon i økosystemet i dagens samfunn? Er det nødvendig å utrydde rovdyrbestanden totalt bare på grunn av at det går ut over bondens økonomi? Hvilke andre argumenter er det? Var sauens utvikling kun til vår fordel, eller har det også hjulpet rovdyrene? Har menneskene rett og slett påtatt seg rovdyrets oppgave i det biologiske mangfoldet?

Copyright © Tarjei Steffensen Sortland

Media & politikk

Vi kan gjøre en forskjell. Start nå!

Miljøjournalist fra Rustad skole, Liva D’Lisha Forsberg, 11 år

Foto:Marianne Gjørv og Istockfoto (isbjørnen)

Vi kaster for mye

Hvert år kaster vi mer enn 300.000 tonn med spiselig mat i Norge. Maten vi kaster er verdt mellom 18 og 20 milliarder kroner. På Oppsal senter har vi intervjuet butikk sjefen på Meny, Svenn Fjellsett og Frida Nordström fra Samsung bakeri.

Tekst: Linus Baumbusch, Amélie Aamodt, Marcus Malm og Kristiane Gander. Foto: Amélie Aamodt og Marcus Malm.

Jorda smeltar vekk - og vi smeltar med den

Andreas Os, Andreas Sandal, Bendik Reed Årvik og August Skjerven 11.06.2012

Global oppvarming fører til at isen på jorda smeltar. Vi skal fortelje korleis dette skjer, kvar det skjer, og kva dette fører til. I dag stig temperaturen altfor raskt, havet vert større og varmare og isen forsvinn.

Denne videoen illustrerar korleis vi trur verda kommer til å sjå ut om 80 år

Les meir om issmelting

 

Avslør miljøtrusler!

  • Still de ansvarlige til veggs
  • Skriv artikler og legg ut filmer.

Gode undervisningsverktøy for ungdomsskolen og videregående skole

Miljøjournalistene bruker miljøstatus.no som viktigste kilde til kunnskap om miljø.

Les mer om miljøjournalistene

Se kortfilmen over (30 sek) eller den fullstendige versjonen av filmen om Miljøjournalistene.

Besøk også Green Reporters – Miljøjournalistenes internasjonale nettavis.

Miljøjournalistene

Følges av 610 medlemmer.

 

Miljøstatus logo